”Toiska haluaa tarjota nuorelle kokemuksen kodista, ei laitoksesta.

Nuorta ei eristetä omasta perheestään, vaan perhe otetaan mukaan.”

– Äiti, jonka tytär asui Toiskassa.

Sijaishuolto

Olemme seitsemänpaikkainen, laitosluvilla toimiva perheyhteisö maaseudun rauhassa ja tarjoamme perhekeskeistä sekä yhteisöllistä sijaishuoltoa 12–17 -vuotiaille tytöille. Tavoitteenamme on, että aika kodissamme antaa parhaat mahdolliset eväät elämään ja valmistelee nuorta käsittelemään elämän mukanaan tuomia kokemuksia ja kääntämään ne omaksi vahvuudekseen. Kasvatuksessa painotamme vastuuta ja vapautta, jolloin nuorella on yksilöllisesti mahdollisuus opetella hallitsemaan omia asioitaan ja mahdollisuus tulla kuulluksi itseään ja yhteisöä koskevissa asioissa.

Jälkihuolto

Sijaishuollon päättyessä tarjoamme nuorelle ja nuoren perheelle tukea itsenäistymiseen ja omasta elämästä huolehtimiseen. Toiskassa on yhteensä neljä jälkihuollon paikkaa. Näin nuori voi aloittaa itsenäisen elämänsä tutussa ympäristössä tuttujen aikuisten ympäröimänä. Palvelun tavoitteena on auttaa nuorta yksilöllisen jälkihuoltosuunnitelman mukaisesti huolehtimaan omaa elämää koskevista arkisista asioista ja antamaan nuorelle valmiudet itsenäiseen elämään.

Positiivista lastensuojelua

Toiskassa on noudatettu systeemisen lastensuojelun periaatteita jo lähes 30 vuoden ajan. Systeeminen lastensuojelu pyrkii kehittämään lastensuojelutyötä vuorovaikutteisemmaksi ja kohtaavammaksi. Se on tiimityötä kaikkien osapuolten kesken, ja sen tärkeimpänä lähtökohtana on luottamus. Ratkaisuja etsitään yhteistyössä nuoren ja tämän perheen sekä läheisten kanssa siten, että jokainen tulee kuulluksi.

Perhekoti Toiskan toiminnan ytimessä on toisen todellisuuden kunnioittaminen ja tämän arvostava kohtaaminen. Nuorta ei nähdä ongelmanuorena, vaan oman elämänsä asiantuntijana. Häntä autetaan löytämään omat vahvuutensa ja kannustetaan asettamaan itse itselleen tavoitteet, joita kohti kuljetaan yhdessä.  Kuten Marianne Kiskola toteaa Toiskan filosofiassa: “Nuorella on oman elämänsä suunnan muuttamiseen tarvittavia voimavaroja, vahvuuksia ja taitoja.”

Hevosten ja eläinten arvokas kohtaaminen ja hoitaminen mahdollistavat pääsyn tunneskaalan eri osa-alueille, jolloin nuorten vuorovaikutustaidot, tunnetaidot ja kehotietoisuus kehittyvät. He myös oppivat kunnioittamaan eläimiä ja luontoa sekä elämään vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Nämä taidot ja arvot kulkevat mukana aina aikuisikään saakka.

Ota yhteyttä

Kalle Reinikka

kalle.reinikka@toiska.net

040 735 7613