Sosiaalipedagoginen hevostoiminta

Toiskan hevostoiminta perustuu sosiaalipedagogiseen viitekehykseen ja on aina yksilöllistä, tavoitteellista ja arvioitua toimintaa. Lapsen ja nuoren perhe tai taustayhteisö otetaan mukaan palvelun toteutukseen mahdollisuuksien mukaan. Erityisen hyödyllistä Toiskan sosiaalipedagoginen hevostoiminta on tunnetaitovalmennuksessa, koska hevosten rutiinit ja talliympäristö sääntöineen luovat turvallisen ja ennustettavissa olevan ympäristön tunteiden kokemiseen. Osallistuja oppii yhdessä ohjaajan kanssa tunnistamaan, ilmaisemaan, hallitsemaan ja käsittelemään erilaisia tunteitaan. Ilo ja onnistuminen, mutta myös toisaalta pettymys ja epäonnistuminen ovatkin päivittäin tallilla kohdattavia tunteita. Jokaiselle osallistujalle asetetaan yksilölliset tavoitteet yhdessä osallistujan ja verkoston kanssa. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti.

Osallistujat harjoittelevat myös tietoisuustaitoja ja tätä kautta oppivat esimerkiksi stressinhallintaa. Myös sosiaaliset- ja vuorovaikutustaidot kehittyvät Toiskan sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa. Osallistuja harjoittelee yhteistoimintaa hevosen ja muiden tallilla asuvien eläinten kanssa, ja oppii näkemään oman toimintansa vaikutukset. Osallistuja tulee osaksi Toiskan Terapeuttisen tallin yhteisöä ja oppii ottamaan vastuuta itsestään, ympäristöstään, toisista ihmisistä ja eläimistä. Toiskan yhteisö kohtaa jokaisen osallistujan yksilöllisesti ja hänen taustaansa arvostavasti. Toiskan sosiaalipedagogisen hevostoiminnan avulla opetellaan kohtaamaan myös itsensä arvostavasti.

Toiskan päiväleiri lapsille

Päiväleirin aikana lapset pääsevät tutustumaan Toiskan hevostoimintaan ja harjoittelemaan tunne- sekä vuorovaikutustaitoja hevosten ja ohjaajien kanssa. Lapset pääsevät kokemaan maatilan elämää ja hoitamaan eläimiä turvallisessa ympäristössä. Leiri toimii kasvatuksen tukena vanhemmille ja sijaisvanhemmille, ja antaa heille myös lepohetken arjesta.

Eläin- ja luontoavusteinen toiminta

Toiskan talli- ja maatilaympäristö  hevosineen sekä sosiaalipedagoginen menetelmä tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia sosiaaliseen ja emotionaaliseen oppimiseen sekä vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Talliympäristössä opetellaan kohtaamaan erilaisia tunteita, uusia ihmisiä, eläimiä ja tilanteita. Toiskan hevostoiminnan avulla opetellaan kohtaamaan toiset, mutta myös itsensä arvostavasti ja kunnioittavasti. Toiskan yhteisö kohtaa jokaisen osallistujan yksilöllisesti ja hänen taustaansa arvostavasti

Ota yhteyttä

Teea Ekola

teea.ekola@toiska.net

050 587 5857